GELO rámy

- Velmi důležitý produkt, přávě při stále se zvyšující výrobě montovaných, prefabrikovaných domů. Rámy ( podobně jako Křížové dřevo ) jsou vyříznuté horizontalním a vertikalním řezem ze silnější kulatiny - ale v průřezu je několik podélných řezů proti sobě. Rámové dřevo je stabilní a odolné proti kroucení.

technická data

  • smrk, jedle, borovice a modřín
  • kvalita řezu AB, A a S
  • maximální délka do 10m
  • maximální dimenze 300x300mm