Rámy

Rámy

GELO rámy

Velmi důležitý produkt, přávě při stále se zvyšující výrobě montovaných, prefabrikovaných domů.

Rámy ( podobně jako Křížové dřevo ) jsou vyříznuté horizontalním a vertikalním řezem ze silnější kulatiny – ale v průřezu je několik podélných řezů proti sobě. Rámové dřevo je stabilní a odolné proti kroucení.

Objednávejte nyní

  • smrk, jedle, borovice a modřín
  • kvalita řezu AB, A a S
  • maximální délka do 5m
  • maximální dimenze 300x300mm
Pohled na GELO

GELO Produkce

Die GELO Holzkiste – Holz Werksverkauf in Weißenstadt
GELO prodejní tovární

"Holzkiste"

Wolf-Christian Küspert
GELO Team

Struktura podniku

GELO Sägewerk des Jahres 2022